تکنامه - آیندهٔ ترسناک واقعیت مجازی و انزوای دیجیتالی

2,549
فیلم کوتاه Strange Beasts مانند دیگر ویدئوهایی ست که بارها دیده ایم. یک مدیر عامل موفق در حال معرفی یک بازی واقعیت افزوده به مخاطبین است که چطور با وارد کاربر می تواند با چشمان خود حیوانات خانگی عجیب و غریب بسازد و باز آنها بازی کند. در میانهٔ راه است که ویکتور، این مدیر عامل خیالی، دختر خود و حیوانات خانگی مورد علاقهٔ او را نیز معرفی می کند. اما... https://www.technameh.com/?p=7100
pixel