حسین جلالی هم ورزشکار حرفه ای هم مدیری جوان و دلسوز

343
مدتی از دریافت کارت حرفه ایش نگذشته بود که ناگهان مسئولیت حوزه شمال غرب را عهده دار شد و از مسابقات بازموند، اما این خیلی طولانی نخواهد موند
IBBN 158 دنبال کننده
pixel