مسابقات پرورش اندام سالن شهید شیرودی دهه هفتاد شمسی

1,740
انتخابی تیم ملی سالن شهید افراسیابی - شیرودی فیگور غلام صادقی و حمزه هوشمند از پیشکسوتان امروز پرورش اندام ایران این مسابقه حدودا مال بیست سال پیش است که سبک و سیاق بدنها کاملا با امروز متفاوت بود
pixel