طراحی تجربه در بازی‌های دیجیتال | UX design in games

25
ارائه من در جلسه دورهمی طراحی تجربه مشهد با موضوع «طراحی تجربه در بازی‌های دیجیتال» هست که از روی پخش زنده‌ی این رویداد ضبط شده است. #UXMashhad #gamedesign #uxdesign
pixel