سخنان انتقادی الهه كولایی نسبت به انتخاب نكردن وزیر زن در كابینه حسن روحانی

620

سخنان انتقادی الهه كولایی نسبت به انتخاب نكردن وزیر زن در كابینه حسن روحانی

حیدر جعفرپور
حیدر جعفرپور 1.5 هزار دنبال کننده