سپیده علیزاده مهمان برنامه یقه هفت با موضوع کارآفرینی زنان آسیب دیده اجتماعی

259
نور سپید هدایت 26 دنبال‌ کننده
سپیده علیزاده مهمان برنامه یقه هفت بود که از شبکه آموزش در نوزدهم بهمن سال نود و هشت پخش شد. موضوع این برنامه کارآفرینی بود که خدمات مرکز جامع کاهش آسیب بانوان نیز در آن معرفی شد و از توانمند سازی زنان آسیب دیده اجتماعی صحبت گردید. مجری توانمند این برنامه آقای علی دهقانپور و همکار ایشان آقای موسی شیردل و تهیه کننده آقای علی تنها است.
pixel