تصویر برداری از بازیگوشی دو پلنگ ایرانی در ارتفاعات مازندران

2,522
در رخدادی کم نظیر اواسط تیرماه سال جاری گروهی از طبیعت دوستان در ارتفاعات مازندران دو پلنگ ایرانی را در حال بازیگوشی با یکدیگر مشاهده نموده و موفق شدند دقایقی از این صحنه شگفت انگیز تصویر برداری کنند. پایگاه خبری دیده بان محیط زیست ایران www.iew.ir
pixel