خواننده 12 ساله عصر جدید غوغا کرد

71,823

فرهان منصورى در پنجمين ويژه برنامه اعلام نتايج بار دیگر خواند.

مسابقه عصرجدید
مسابقه عصرجدید 1.2 هزار دنبال کننده