قنات قصبه گناباد

3,645
در این مستند به بررسی قنات قصبه گناباد که یکی از عجایب تمدن کهن بشری محسوب می شود، پرداخته می شود.
pixel