آموزش بورس - خرید سیگنال در بورس

824
حتما در سایتها مشاهده کرده اید که افراد به فروش سیگنال میپردازند و به شما پیشنهاد میکنند که شما چه سهمی را خرید و فروش کنید. این افراد ادعا دارند که خیلی حرفه ای هستند. متاسفانه این گونه افراد در خیلی از مواقع اشتباه میکنند و شما میزان اهمیت آن سیگنال را اصلا متوجه نمیشوید. اگر اینگونه افراد میتوانستند از این سیگنال ها سود بگیرند خودشان اقدام به معامله میکردند. و چون نتوانستند سود بکنند اقدام به فروش سیگنال با قیمت پایین میکنند.
pixel