درخواست مناظره و مباهله با احمدی نژاد

891
درخواست مناظره و مباهله توسط نویسنده کتاب (اسکندر ذوالقرنین) از دکتر محمود احمدی نژاد، مشاعی و همراهان ... بحثی بینظیر و استثنائی در مورد کوروش و اسکندر مطالب این ویدئو به کار هیچ حزب و گروه سیاسی- اجتماعی نخواهد آمد؛ مگر حق طلبان و ایرانیان اصیل و واقعی و وطن دوست.

ساختنی ها

1 ماه پیش
منظورش از مومن پاکدامنه نه اون مومنی که ما بین خودمون میگیم که شیعه واقعی است مومن در عرب معنیش اینه

ارماتی

1 ماه پیش
خفه باااو اسکندر چ خریه

mhir. hn

1 ماه پیش
عزیزمن، خواهش میکنم اینقدر دکتر احمدی نژاد را تخریب نکنید، آخر و عاقبت نداره. بگین خود احمدی نژاد خوبهداما اطرافیاش بدن مابه احمدی نژاد رای میدهیم تاخودش باشه نه غیره

mhir. hn

1 ماه پیش
عزیزمن، خواهش میکنم اینقدر دکتر احمدی نژاد را تخریب نکنید، آخر و عاقبت نداره. بگین خود احمدی نژاد خوبهداما اطرافیاش بدن مابه احمدی نژاد رای میدهیم تاخودش باشه نه غیره

mhir. hn

1 ماه پیش
عزیزمن، خواهش میکنم اینقدر دکتر احمدی نژاد را تخریب نکنید، آخر و عاقبت نداره. بگین خود احمدی نژاد خوبهداما اطرافیاش بدن مابه احمدی نژاد رای میدهیم تاخودش باشه نه غیره
pixel