نماهنگ اجابت

609
نماهنگ مذهبی اجابت-تدوین و تصویربردار:امیر کوشائی-مجری طرح آموزشگاه سینمایی دارالفنون-زیرنظر محمدمهدی تدین موغاری پائیز۱۳۸۷-برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این دوره های آموزشی به سایت آموزشگاه به نشانی www.darolfunun.com مراجعه نمایید.آموزشگاه فیلمسازی-آموزشگاه تدوین-آموزشگاه گویندگی-آموزشگاه عکاسی-آموزشگاه سینمایی-مدرک رسمی وزارت ارشاد-دارالفنون-تلفن66573000 تلگرامhttps://t.me/darolfunun
دارالفنون 114 دنبال کننده
pixel