نشست "مناسک شیعی در پاندمی کرونا"

38
نشست "مناسک شیعی در پاندمی کرونا" هفتمین نشست از مجموعه نشست " واکنش ما به چالش‌های اجتماعی" با حضور محسن حسام مظاهری روز دوشنبه 3 شهریور 1399 در مؤسسه رحمان برگزار شد.
pixel