گنجیشک

365
گنجیشک امیر........................... حرف نمیزنه...........................حالا اگر هم حرف بزنه ما چه میفهمیم چی میگه

پارلا macani

1 سال پیش
عالی . سپیده جون اهل تهرانی ؟ منم متولد ۸۵ ام میگم بیا آجی هم شیم
سپیده ماکان بند مشکلی با آجی شدن هم ندارم
pixel