فیلم تور مجازی بیمارستان خیریه غیاثی

279
تور مجازی بخش های مختلف بیمارستان خیریه غیاثی که برای نمایش به صورت کلیپ و فیلم تدوین شده است.
pixel