فوران زنجیر

603
در این آزمایش یک زنجیر طویل نازک داخل ظرفی قرار دارد. وقتی بخشی از زنجیر را بیرون آورده و به پایین پرتاب کنید مسیر حرکت زنجیر در بالای ظرف جالب و دیدنی است.
چیستا 904 دنبال کننده
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
%88
کارگردان: مدت زمان: 56 دقیقه
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
pixel