جلسه ی سی و پنجم آموزش تئوری موسیقی

60

جلسه ی سی و پنجم آموزش تئوری موسیقی در مورد آموزش مد.تونالیته و درجات تونال و مدال

محمد وکیلی 233 دنبال کننده
pixel