بزرگترین مهدکودک خاورمیانه در شهراندیشه در هفته بهزیستی افتتاح خواهد شد.

155
اختصاصی خبرشهر امروز یک شنبه 23 تیر ماه 1398، احسان سبزگلین؛ رئیس اداره بهزیستی شهریار اعلام کرد: بزرگترین مهدکودک خاورمیانه در شهراندیشه در هفته بهزیستی افتتاح خواهد شد.
خبر شهر 132 دنبال کننده
pixel