بزرگترین مهدکودک خاورمیانه در شهراندیشه در هفته بهزیستی افتتاح خواهد شد.

122
خبر شهر
خبر شهر 79 دنبال‌ کننده

اختصاصی خبرشهر امروز یک شنبه 23 تیر ماه 1398، احسان سبزگلین؛ رئیس اداره بهزیستی شهریار اعلام کرد: بزرگترین مهدکودک خاورمیانه در شهراندیشه در هفته بهزیستی افتتاح خواهد شد.

خبر شهر
خبر شهر 79 دنبال کننده