دکتر مهدی جهانگیری با موضوع ساختمان های یکپارچه با فتوولتاییک دانشگاه سپهر

9
سپهر 17 دنبال‌ کننده
برگزاری نشست تخصصی به مناسبت هفته پژوهش توسط معاونت پژوهشی مؤسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر اصفهان آبان 99
سپهر 17 دنبال کننده
pixel