نشست حریم خصوصی و امنیت ملی

592
مدرسۀ اندیشۀ کانون اندیشۀ جوان برگزار می‌کند؛ نگرش حقوقی_اجتماعی به حریم خصوصی و امنیت ملی
pixel