مصاحبه تلویزیونی دفتر خدمات فناوری زیست همراه شریف

44
نقش هوش مصنوعی در حوزه خدمات سلامت و پزشکی
pixel