استهلاک و دارایی ثابت

212

در اين ويديو می توانید آموزش عمليات مربوط به دارائیهای ثابت و هزینه های استهلاک و سایر موارد مربوط به دارائی ها را در نرم افزار حسابداري وينا نگارش5.7 مشاهده نماييد.