مسجد مدرسه سپهسالار

276
آیا روزی امکان بازدید حوزه ها و مدارس علمیه ای که بخشی از میراث فرهنگی هستند و برای همه مردم میسر خواهد شد؟ مطالعه این مطلب پیشنهاد می شود: http://tehrannbn.com/?p=3813
tehrannbn 10 دنبال کننده
pixel