مار تایپان سمی ترین مار کره زمین

2,617
مار تایپان سمی ترین مار کره زمین هر بار نیش زدن این مار می تواند 44 انسان و 77 هزار موش بکشد.
میهن برتر 2.9 هزار دنبال کننده
pixel