تصاویر اختصاصی بیان از بالا آمدن آب رودخانه گلپایگان

123

تصاویر اختصاصی بیان از بالا آمدن آب رودخانه گلپایگان/دوازدهم فروردین حسین یارمحمدیان فرماندار گلپایگان :در هیچ روستایی دستور تخلیه صادر نشده است http://bayangolpayegan.ir/?p=

بیان نیوز
بیان نیوز 75 دنبال کننده