کارگاه آموزشی جهانبینی؛ دستور جلسه نظم ، انضباط و احترام در کنگره

978
جلسه جهانبینی چهارشنبه(مجازی) با دستور جلسه نظم ، انضباط و احترام در کنگره به استادی آقای مهندس دژاکام در تاریخ 99/11/1
کنگره 60 504 دنبال کننده

u_6253767

1 ماه پیش
دژاکام امان از روزی که خدا بخواد کاری بکنه .کاری باهات کرد که تو مخیللت نمیگنجید نه
pixel