قرنیه پرینت سه بعدی شده

27

دانشگاه نیوکاسل اولین قرنیه مصنوعی با پرینت سه بعدی را در زمان ده دقیقه تولید کرد پانزده میلیون نفر پس از طی شدن آزمایشات بالینی این قرنیه که از سلول های بنیادی درست شده می توانند بینا شوند ..چیزی که شش تا هفت سال طول می کشد