مستند جام ؛ « سلام بر حسین » ، شبکه جهانی جام جم

93

6422-"سلام بر حسین" به کارگردانی سید محمدباقر سجادپور روایتی از دغدغه های یک گروه محلی تعزیه خوان است که تعزیه برای آنان یک ارث ابا واجدادی است و نسل به نسل منتقل شده است. اما به علت شکاف فرهنگی نسل امروز با نسل های پیشین، فرزندان آنها از این مسئولیت شانه خالی میکنند. این مستند یک مستند نمایشی بوده و قسمت هایی از آن بر اساس واقعیت بازسازی شده است.