گاوماهی شنی خزری: Neogobius fluviatilis

113
گاوماهی شنی خزری (Neogobius fluviatilis) از فراوانترین گاوماهیان نوارساحلی دریای خزر و رودخانه‌های آن است. این مایه در آب لب‌شور خزر بیشتر از رودخانه رشد می‌کند. دارای فلس است، اما در ایران مصرف غذایی ندارد. در شمال دریای خزر صید قابل توجه دارد. ارزش اکولوژیک زیادی دارد چون غذای ماهیان اقتصادی و باارزش خزر می‌شود. در شمال به آن سگ‌ماهی و در بندرترکمن "منقل چه" می‌گویند. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/caspiansea/Neogobius-fluviatilis.html
pixel