آی مجلس!چه چیزی را از ملت پنهان می کنید

158
پیشنهاد علیرضا پناهیان برای رسوا شدن مخالفین شفافیت آرای نمایندگان مجلس
masaf۱۲ 49 دنبال کننده
pixel