معرفی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی - ویژگی های خاص دانشکده

612
دانشکده حقوق بهشتی 14 دنبال‌ کننده
612 بازدید
اشتراک گذاری
توضیحات جناب آقای سهیل خوشنودی فارغ التحصیل دانشکده حقوق بهشتی و قاضی محترم دادسرا در خصوص ویژگی های خاص دانشکده به لحاظ جامعه پذیری دانشجویان همایش روز باز دانشگاه شهید بهشتی سه شنبه مورخ 1400/05/05
pixel