هرچی فیلم وسترن دیدی بریز دور!

7,026
مادربرزرگی که بخاطر فراموشی و بیماری آلزایمر و اثر نکردن قرص هایش میخواهد به زور در ایام کرونا از منزل خارج شود و پسر و نوه اش قصد جلوگیری از خروج وی را دارند...
pixel