سخنرانی دکتر محمد نمازی

25
دکتر محمد نمازی استاد ممتاز حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران
18acc.yazd 15 دنبال کننده
pixel