نقشه های هوشمند Smart map

926
هر روز GIS بیشتر از پیش به سوی وبی شدن حرکت می کند. از طریق ArcGIS JavaScript API می توان این امکان را به کاربران داد تا نقشه دلخواه خود را براحتی و بر اساس نظر خود تولید کنند. در این ویدئو، با چگونگی تولید نقشه بر اساس بازه زمانی دلخواه کاربر ، آشنا میشوید. برای آموزش عملی ArcGIS JavaScript API به سایتwww.chakadGIS.com مراجعه نمایید.
pixel