منطقه راهبردی قره‌سو چگونه با حماقت پهلوی‌ از دست ایران خارج شد؟

7,789
منطقه قره سو که با قرارداد ترکمنچای به صورت غیر رسمی از ایران جدا شده بود، با ساده لوحی رضا خان به صورت رسمی به ترکیه بخشیده شد.
خبرگزاری تسنیم 10.3 هزار دنبال کننده
pixel