(شاید ندانید ولی بعد از شوروی هم مرز های ارمنستان توسط روسیه کنترل می شود!)

280
آنطرف رود ارس ایران است/مرز اگاراک ارمنستان به سمت ایران/پرچم روسیه کاملا در ایست بازرسی ها مشهود است.
محمدجواد 576 دنبال کننده
pixel