تیزر تبلیغاتی خانه آشپز خانه زیبا _ 02

153

پروژه تیزر تبلیغاتی خانه و آشپزخانه زیبا ـ پخش استانی تهیه کننده : علیرضا حسین نژاد تولید شده در رویش فیلم کارگردان : مهدی حاج حسینی مدیر تصویربرداری : مرتضی خان محمد مدیر تولید : وحید جهانشاهلو جلوه های ویژه : سید جواد موسوی، امیر نبوی تدوین : مهدی حمله دار

رویش فیلم 2 دنبال کننده
pixel