رونزوری: کوه های ماه، اوگاندا

116

Rwenzori: زیباترین، کوه های متنوع در آفریقا.کوه های روانزوری در مرز بین کنگو و اوگاندا واقع شده است.

سه سوت سفر 13 دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel