رونزوری: کوه های ماه، اوگاندا

54

Rwenzori: زیباترین، کوه های متنوع در آفریقا.کوه های روانزوری در مرز بین کنگو و اوگاندا واقع شده است.

سه سوت سفر
سه سوت سفر 4 دنبال کننده