چند کلمه حرف حساب با معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد

59

محمد خدادی - معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - ظهر چهارشنبه (۱۶ مرداد) در آستانه روز خبرنگار در ساختمان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حضور یافت و ضمن بازدید از بخش های مختلف، با خبرنگاران و مدیران این رسانه گفت وگو کرد.