دکلمه شعر کوچه زنده یاد فریدون مشیری با صدای محمد رضا جناب

1,794
شعر ماندگار کوچه، یکی از زیباترین آثار و اشعار ماندگار، زنده یاد استاد فریدون مشیری می باشد. این شعر بصورت دکلمه و با صدای محمد رضا جناب تقدیم عزیزان می گردد. لطفاً با نظرات، انتقادات و پیشنهادات ارزشمند خود، ما را جهت بهبود فعالیت های آینده، راهنمایی فرمائید. اطمینان داشته باشید نظرات شما، برایمان بسیار حائز اهمیت می باشد و با جان و دل، از آنها استقبال و جهت پیشبرد اهداف آینده، به آنها جامه عمل می پوشانیم. ضمناً لایک و فشردن قلب کوچولو، فراموش نشود.
ketab_goya 3 دنبال کننده
pixel