آرتروز مفاصل چیست؟ درمان آرتروز؟ فیزیوتراپی آرتروز زانو لگن در منزل 0919048468

73

مشاوره و درمان با ورزش ها و تمرینات فیزیوتراپی و حرکات دستی (منوال تراپی) در منزل آرتروز زانو و لگن برای کاهش زانو درد در تهران قم و کرج ,فیزیوتراپی در منزل آرتروز مفاصل هیچ عارضه ای نداشته و با استفاده از وسایل ورزشی و کارهای دستی(منوال تراپی) برای کاهش درد و افزایش خم شدن زانو و حفظ استقلال انجام می پزیرد.