بهسازی معابر شهرک صنعتی صفادشت خ هشتم غربی از بلوار فروردین ٨تیرماه ١٣٩٨

27
✅ در ادامه اجرای طرح بهسازی معابر شهرک صنعتی صفادشت وهموار سازی مسیرهای رفت آمد تلاشگران عرصه صنعت، خیابان هشتم غربی از بلوار فرودین به همت واحد عمران شهرداری صفادشت بعد از اجرای جدولگذاری، درحال تراش آسفالت قدیمی با استفاده از دستگاه کاتر آسفالت تراش وزیرسازی میباشد
pixel