سیزدهمین نمایشگاه طلا و جواهر اصفهان 1398

137

سیزدهمین نمایشگاه طلا و جواهر اصفهان 1398 مصاحبه شهروز معنوی (شمش آنلاین) با جناب آقای مهندس علی شالباف مدیرعامل محترم شرکت متحدان آریا مردادماه 1398

شمش آنلاین 18 دنبال کننده
pixel