فواید شناختی بازی ها برای افراد سالمند، دکتر زهرا وهابی

113
صحبت های دکتر زهرا وهابی، استادیار بیماری های مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران پیرامون چالش بازی سرمایه شناختی و طراحی بازی
Cognotech 17 دنبال کننده
pixel