چرا بیمار می شویم -آموزش 13 در جلسات رشد فردی

12
دانشکده جذب 42 دنبال‌ کننده
چرا بیمار می شویم ؟ علت اصلی بیماریها میکروب ها و ویروسها هستند یا چیزی در افکار و زندگی ما باید تغییر کند ..پاسخ این سوال رو با توجه به قوانین جذب دنبال می کنیم/www.baharjavadzade.com
pixel