اموزش پیدا کردن end city با کد

118

سلام.شما می توانید با دو تا کد به end city بروید

گیم پلاس
گیم پلاس 6 دنبال کننده