نمونه ویدئو- گفتگوی خبری

74

پخش زنده این گفتگو بوسیله اتوماسیون مولتی کم و با بهره گیری از 4 دوربین موتورایز انجام پذیرفته است