14- تکنیک بچینگ

176

Batching به معنی کلمه میشه همون دسته بندی. اما خُب این تکنیک هم مثل بقیه ی تکنیک هایی که تا حالا معرفی کردیم، کلی ریزه کاری داره که با دونستن و رعایت کردنشون می تونیم بهره وری خودمونُ تا حد زیادی افزایش بدیم.