روحانی : صدای جوانان صدای آمریکاست

265
265 بازدید
اشتراک گذاری
حسن روحانی در پاسخ به شعارهای مردم در خصوص اشتغال گفت اینها صدای مردم نیست صدای آمریکاست.
pixel