مناظره صریح و بی پرده با موضوع معیشت طلاب و اشتغالات حوزوی

778

همفکری حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد رهدار و حجت الاسلام و المسلمین عبدالرسول هاجری در زمینه معیشت طلاب و اشتغالات حوزوی. آیا طلبه باید شغلی جدا از تحصیل علوم دینی داشته باشد؟ آیا طلبه باید با زهد علی گونه زندگی کند؟ آیا برنامه فعلی حوزه برای معیشت طلاب میتواند مورد تایید باشد؟ آیا مسئولین و بزرگان حوزه وظیفه خود را در قبال معیشت طلاب انجام داده اند؟ و...